ኢልሊ ዋ ሊሚ

Books Eleyas Tesfaye 346 10th Nov, 2020

Embed

Loading please wait...

Overview

ዞኩትዞም ኪታብ ኩፎኝ መናወጥሌ አመታች አት ሔለቃ የኽኒማም ሰብሪዋ ኢማንባሕ ዪ ዊቂር ኪታቡ አታይዞ መቦረድሌ ዋቴ ሆጂ ቦረድኹ፡፡ኪታብዞ ሐደፍ ኡመቱው ጌይ ሲና ሒርፈት መሌቀዋ ዪኩዛል ዊቂር ኪታባቹ ጠብ ሞኛሌ ሐፍቲ ዩኹንኩት ባኹማ ሒትፋን ረእዪያቹው አትራእኹማ ዘነበርኾቦ መዲንታ፡፡ኤሔሬይ ዪ ኪታብቤዛል ኸጠእዋ ጠብ ባይቲ ዛልባ ሺኢያችሌ ኦር ሒትፋ ንዋ ቂናኦት ራእዪ መስጣ ቢላይ ሲናንቤ መዴደቅ ሴራንታ ሰበብዞም ሜገል ኪታብዋ ዙግማ ወልዲው ዪዳሮሜልማ፡፡ ዪ ኩቱቡ ቲሒጁ ቲቀሮማ ኦር ሪኦትቤ ቀናእ ጊርጋቦት ቲስጡኝኩት አቀነኹ ዛኽ ዪቤ ቡእቲ ቀለሜው አደርቃኽ፡

Please Log in to comment

Harari E-Book Share is a website where you can store any eBook online for easy sharing. The idea behind the site is to make it more convenient for people to share large amounts of eBooks online.