አዋቻች ዋ አላይ ኻድ ዋያች

Books Ayoub Abdullahi 262 10th Nov, 2020

Embed

Loading please wait...

Overview

ሒይያ ኪታቡም አኽኸእ ወቅቲ አዋቻቹ ዪጠሉዛሉ ነቢ ዲዳች ዘልታ ሲፋ ኪልሰጡዩ ኡሱእ ዪጠለዩማ ዪድዳመሱኩት ሞሸሌ ሐፍቲያች መትረአዚዩቤዋ ኡስኦዞም አውወል ያሻው መናቀስዋ ደንታ መቅበጥዞ መትረኦዞቤ ዪ ቢሳሎት ቁራስ ዋ አዳው መቄረሕ አሳስቤ ቢሳሎት ዪኹንማ ሐልሊ ዪትፋጪኩትሌ ሒይያ ኪታብ ረእዪሌ ኪፉት ዚቴ ጠብ ባቲ፡፡ ኪታብዜ ዛል ዋቂእ ኹንቲው አዋች ዛሉቦ ኹንቲው መግለገልቲ ሞኘቤ ሙርቲዋ ተሕሲብ ዛረድቲ ተርቲብ ባሕ አኻኻች ኩፎኝ ዱፍፉን ማእሉማታች ባሕ ገበእ፡....

Please Log in to comment

Harari E-Book Share is a website where you can store any eBook online for easy sharing. The idea behind the site is to make it more convenient for people to share large amounts of eBooks online.